5 νέα ποιήματα της Mindy Gill

2
5 νέα ποιήματα της Mindy Gill
Από τη Mindy Gill | 1 Σεπτεμβρίου 2023

In the Oberoi, Two Days Before My Flight
after Frank O’Hara

We made all the right decisions. It’s what
we told one another. A high-walled garden and uninterrupted
air. The mahogany desk you claimed in an instant
pens, new pages, sunglasses, keys.
Books set aside for me when I leave.
You said, We love each other, we couldn’t have been
luckier. Then there was nothing left
to be done. So we ran
up the bill: room service, the suite upgrades.
Had the mini bar stocked with Swiss
chocolates. We decided to get tattoos
as if to say we were really committing
to this. Your tribute to Blake
mine to the Brahminy kite. Easier
to say they had no meaning
were just images we liked.

Αυτή η καταχώρηση δημοσιεύτηκε στα CHAPBOOKS και φέρει ετικέτα Mindy Gill. Προσθέστε σελιδοδείκτη τον μόνιμο σύνδεσμο.


Bir cevap yazın