Ξόρκι για εξέγερση | Cordite Poetry Review

1
Ξόρκι για εξέγερση |  Cordite Poetry Review
Από την Kori Miles | 25 Ιουνίου 2023


shape/shift/

shift/shape/

shit/shape/s

tir/shit/shit/

stir/shift/sh

ape/strike!/s

trike!/strike!

Αυτή η καταχώρηση δημοσιεύτηκε στο TMLYMI v6 και φέρει ετικέτα Kori Miles. Προσθέστε σελιδοδείκτη τον μόνιμο σύνδεσμο.


Bir cevap yazın