κάποιου είδους σιωπή | Cordite Poetry Review

1
κάποιου είδους σιωπή |  Cordite Poetry Review
Του Dominic Guerrera | 25 Ιουνίου 2023

have you ever grieved for yourself?
for your inevitable end?
or does panic set in

i’m ok

dad is in hospital again
mum by his side

i’m ok
with feeling lonely again
i feel my loneliest when sitting in grief

i don’t pause for too long
afraid it will all catch up
the same as Nanna
always on the move
ever tracing her own footsteps

i rent out hotel rooms
to sit in
some sort of silence

i can only imagine
what I could do with the space
occupied by grief

Αυτή η καταχώρηση δημοσιεύτηκε στο TMLYMI v6 και φέρει ετικέτα Dominic Guerrera. Προσθέστε σελιδοδείκτη τον μόνιμο σύνδεσμο.


Bir cevap yazın