Δωροκάρτα 250 € – Visconti

6
Δωροκάρτα 250 € – Visconti

Είναι δυνατή η επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος αγοράστηκε στο ηλεκτρονικό μας εμπόριο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών, όπως απαιτείται από τα άρθρα. 64 – 67 του Νομοθετικού Διατάγματος αρ. 206/2005, γνωστός ως Ιταλικός Κώδικας Καταναλωτή.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης χάνεται εντελώς εάν το επιστρεφόμενο προϊόν:

δεν είναι άθικτο, λόγω της απουσίας, για παράδειγμα, αναπόσπαστων στοιχείων του προϊόντος (κουτί, εγγύηση και διάφορα προσαρτήματα)
έχει υποστεί ζημιά από άλλες αιτίες εκτός από τη μεταφορά από το κατάστημα στον καταναλωτή, που δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως

Προϊόντα εξατομικευμένα με το MyPenSystem.

Η επιστροφή μπορεί να αποσταλεί μόνο από τη χώρα από την οποία έγινε η παραγγελία.

Εάν η επιστροφή σας δεν πληροί τα παραπάνω σημεία, δεν θα μπορέσουμε να σας επιστρέψουμε τα χρήματα, επομένως το δέμα θα σταλεί ξανά στη διεύθυνσή σας. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, συμβουλευτείτε τον νομικό μας τομέα.
Όλα τα έξοδα για την επιστροφή του προϊόντος βαρύνουν τον Πελάτη.

Bir cevap yazın