Έντυπο Αίτησης Πρόσβασης NDIS 2022

5
Έντυπο Αίτησης Πρόσβασης NDIS 2022
Από τον Kit Kavanagh-Ryan | 25 Ιουνίου 2023

It’s paperwork for dinner.
An exercise list on the fridge
settles next to the electricity bill,
by postcards with cracks in their corners.
I need to buy vegetables. Wires
settle. Knee and wrist, my body heavy
next to the electricity bill, while my
muscle tastes of struck bells and rust.
I need to buy vegetables. Wires
misfiring—thoughts thicken. I trip,
muscle tasting of struck bells and rust—
Settle! Knee and wrist. My body. Heavy
and misfiring. Thoughts thicken. I trip—
in the last three months has my condition
settled? Knee and wrist, my heavy body
all still there, still sore, and still—
in the last three months
my condition remains unchanged.
I am still here, still sore, still
settled next to the electricity bill.
My panic remains unchanged.
I am left with cracks in all my corners,
an exercise list on the fridge.
It’s paperwork for dinner.

Αυτή η καταχώρηση δημοσιεύτηκε στο TMLYMI v6 και φέρει ετικέτα Kit Kavanagh-Ryan. Προσθέστε σελιδοδείκτη τον μόνιμο σύνδεσμο.


Bir cevap yazın